Wettelijke eisen fruitmachine

De wettelijke eisen waaraan fruitmachines dienen te voldoen, kun je vinden in de Wet op de kansspelen. Hierin wordt er van uit gegaan dat gokken een natuurlijke menselijke behoefte is die niet onderdrukt kan worden. Het is de taak van de Nederlandse regering om te voorzien in een uitlaatklep voor deze behoeftes. Hierbij moeten de risico’s voor individu en maatschappij zo klein mogelijk gehouden worden. Om deze redenen zijn er een groot aantal bepalingen in deze wet opgenomen, waaronder bepaalde eisen voor fruitmachines.

Waar dienen de fysieke fruitmachines aan te voldoen?

Per basisspel mag je inzet niet hoger zijn dan twintig eurocent. Tussen twee spellen moet een minimum tijd zitten van drie en een halve seconde. Je mag per uur gemiddeld niet meer dan veertig euro verlies draaien en minstens zestig procent van de inzet moet aan spelers uitgekeerd worden. De jackpot mag daarnaast nooit meer dan tweehonderd keer de inzet van het basisspel zijn. Ook mag je fruitmachines niet zomaar overal neerzetten. Sinds 2000 mogen ze zich alleen nog bevinden in zogenaamde ‘hoogdrempelige’ gelegenheden, zoals cafés, speelhallen en casino’s.

Gelden deze regels overal?

Voor de fruitmachines in speelhallen en casino’s kunnen aangepaste regels gelden. Zo kan in een casino de jackpot vele malen hoger zijn dan de jackpot in een café. Daartegenover staat dan ook dat je in een casino veel meer per uur kan verliezen dan in een café. Het gemiddelde uurverlies is namelijk niet wettig vastgelegd en kan dus door het casino zelf bepaald worden. De inzet is dan ook niet twintig eurocent, maar wisselt tussen lager dan een eurocent tot honderdvijftig euro per keer. In het algemeen kan gezegd worden dat de regelgeving voor fruitmachines in een casino soepeler zijn dan die voor in cafés. Hierdoor heb je meer kans op hoge prijzen, maar loop je automatisch ook risico op een hoger verlies. Speelhallen zitten daar weer tussenin. Zij dienen zich aan de meeste regels voor cafés te houden, op een enkele uitzondering daargelaten.

Online fruitmachines

Op dit moment is het nog niet precies duidelijk of deze regelgeving ook zo zal gelden voor online fruitmachines. Het is goed mogelijk dat veel regelgeving rechtstreeks overgenomen gaat worden, aangezien hier geen verdere belemmeringen voor zijn. Wel zal het waarschijnlijk verplicht worden om de speler te wijzen op de gevaren van teveel gokken. Ook is het waarschijnlijk dat de regelgeving voor fruitmachines eerder zal lijken op die voor hoogdrempelige horeca, zoals cafés, dan op die voor casino’s. Of dit ook voor de online fruitmachines voor Holland Casino geldt is onduidelijk.

Comments are closed.